Vi har den siste tiden fått noen henvendelser fra ulike parter om hvordan det er mulig og støtte prosjektet vårt. Det er helt fantastisk å se dette engasjementet og en stor takk rettes til alle som vil støtte oss. De økonomiske tilskuddene bidrar til fôrutgifter og utstyr til dyrene her, samt til utvidelse slik at flere dyr kan ønskes velkommen hit. Vi har et stort fokus på god livskvalitet og sammensatt ernæring for hvert enkelt individ. 

Vår bedriftsvipps e: 648148

 Følg med på siden for oppdateringer fra parken