Avis artikler og nrk oppslag

Den siste tiden har fugleparken vært omtalt i en rekke aviser, det har også vært intervju på radio og på Dagsrevyen på nrk. Med denne medieomtalen har vi nådd ut til mange og fått satt et lys på hvilket ansvar som medfølger ved anskaffelse av et dyr. 
Hit til oss er alle fugler og smågnagere velkommen dersom endringer i livssituasjonen tilsier at man ikke lenger kan beholde dyret.